• Beste spelers en ouders van Graaf Willem,

  Zoals eerder al aangekondigd via de nieuwsbrief en de website, publiceren wij nu de voorlopige teamindeling voor het volgende seizoen 2020-2021:

  Teamindelingen

  Teamindelingen meiden

  De lijncoördinatoren hebben samen met de Hoofd Opleidingen (de Hoofdtrainers) - met input van trainers en leiders, maar ook met wensen van kinderen en ouders - hun best gedaan de indeling zo goed mogelijk te doen. Dat heeft geresulteerd in deze voorlopige teamindeling. Waarom voorlopig? Omdat er hier en daar nog wat aanvulling in teams nodig is. Dus het zou noodzakelijk kunnen zijn te schuiven. Ook krijgen we voor de start van seizoen vaak alsnog de nodige aanmeldingen.

  Een aantal belangrijke aandachtspunten:

  • We hebben zoveel mogelijk ingedeeld op basis van leeftijd, voetbalkwaliteiten en beleving. Waar mogelijk hebben we ook rekening gehouden met vriendjes en andere voorkeuren.
  • Alhoewel we met de grootste zorg het proces hebben ingevuld, kan het altijd zo zijn dat we een foutje hebben gemaakt. Je staat ingedeeld, maar speelt niet meer bij Graaf Willem (graag alsnog meedelen aan ledenadm@graafwillem.nl), of andersom, je (kind) staat er niet bij. Of je hebt een vraag over de indeling.
  • Dan kun je dit melden bij de Hoofd Opleidingen of de Jeugd Coördinator. De gegevens staan onderaan dit bericht.
  • Maar we vragen je dit te doen na 8 augustus. Ook wij zijn best moe en willen ook even een paar weken zonder Graaf Willem
  • De trainingen voor het nieuwe seizoen beginnen per 18 augustus voor de midden-en bovenbouw en 29 augustus voor de onderbouw, of zoveel eerder er met jouw trainer is afgesproken.
  • Het nieuwe trainingsschema is zo goed als klaar. Onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen delen wij dit alvast met jullie
  • De wedstrijden (beker) beginnen weer in het weekend van 29/30 augustus. En voor een aantal teams de week erna.

  Specifieke mededelingen per lijn:

  Meiden Afdeling

  Met ingang van komend seizoen starten we geleidelijk aan om de niet-selectieteams in te delen op basis van geboortejaar. Dit houdt dus in dat zoveel mogelijk de eerstejaarsspeelsters in een lijn in één team worden ingedeeld en ook de tweedejaarsspeelsters bij elkaar in een team worden geplaatst.

  We starten hiermee in de MO15 lijn

  • MO15-3: tweedejaars MO15-speelsters;
  • MO15-4: eerstejaars MO15-speelsters.

  De intentie is dat de MO15-4 speelsters in hun tweede MO15-jaar kunnen doorstromen naar een hoger team in deze lijn,  natuurlijk afhankelijk van de capaciteiten van betreffende speelsters.

  MO17-2: Dit team is met 20 speelster nu te groot. Dit is bewust gedaan, gezien het relatief grote aantal langdurig geblesseerde speelsters. Wanneer deze meisjes weer fit zijn, kunnen in overleg een paar speelsters worden heringedeeld.

  JO08/09/10

  Hier en daar nog wat aanvulling nodig. Teams zijn zo nagenoeg allemaal compleet, hier en daar nog een aanvulling wenselijk, en ingedeeld op leeftijd en waar mogelijk op sterkte. We spreken in deze leeftijdslijnen niet over selectie en niet-selectie. We hebben een Meidenteam O9. Een aantal meiden is bij de jongens ingedeeld.

  O11/12

  • De JO11-3 is een team vanuit de huidige JO9. Dat is nieuw dit jaar
  • Verder geen bijzonderheden

  JO13/14

  JO13 en JO14 vallen onder de leeftijdscategorie middenbouw. In de middenbouw zijn de trainingsgroepen ingedeeld op leeftijd en daarbinnen ingedeeld op sterkte en voetbalplezier met als doelstelling voetbal te leren spelen, met bijbehorende regels en afspraken.

  • We hebben in deze lijn negen teams. De spelers van JO13 zijn voornamelijk van het geboortejaar 2008 en de spelers van JO14, voornamelijk van 2007.
  • JO13-01 is een selectieteam, JO13-02 en JO14-01 zijn opleidingsteams. De spelers van JO13-02 zijn van het geboortejaar 2009; Normaliter zou dit een selectieteam zijn van JO12.
  • Alle teams hebben voldoende spelers, behalve JO14-04. Wij doen ons uiterste best om dit team compleet te maken.

  JO15/16

  Voor de JO15 en JO16 hebben we te maken met een tekort aan spelers in beide lijnen. Dit heeft niet te maken met een toegenomen aantal opzeggingen, maar eerder met gebrek aan nieuwe aanmeldingen. We hebben besloten om in de JO16 met een team minder te starten en een aantal spelers met geboortejaar 2005 in te delen in de JO15 teams en met dispensatie te laten spelen. Hierdoor kunnen in ieder geval alle teams met voldoende spelers aan het seizoen beginnen.

  Voor alle teams geldt dat er nog tot de herfstvakantie kan worden geschoven.

  JO17/19

  • In de JO17 lijn hebben wij dit jaar 4 teams. JO17-1 is een gemengd team van 1e en 2e jaars spelers. JO17-2 is een 1e jaars team. JO17-3 is een gemengd team wat van Blauw Zwart overgekomen is. JO17-4 is een 1e jaars team
  • In de JO19 lijn hebben wij dit jaar 4 teams. 19-1 is een gemengd team van 1e en 2e jaars spelers. 19-2 is een 1e jaars team. 19-3 is een 1e jaars team en 19-4 is een gemengd team van 1e en 2e jaars spelers

  Neem contact op met je Hoofd Opleidingen of Lijncoördinator als je ziet dat er iets niet in orde is:

  Martin Abbehuis Hoofd opleiding JO16-19 HObovenbouw@graafwillem.nl
  Ruud Bierens Hoofd opleiding JO13-15 HOmiddenbouw@graafwillem.nl
  Gerard Houwaard Hoofd opleiding JO08-12 HOonderbouw@graafwillem.nl
  Ron Meuwese Hoofd opleiding meiden HOmeiden@graafwillem.nl
  Raymond Gianotten Hoofd opleiding keepers HOkeepers@graafwillem.nl

  lijncoördinatoren

  Patrick Vrolijk Lijncoordinator JO17/19 JO17-coordinator@graafwillem.nl
  Rob Kuilboer Lijncoordinator JO15/16 JO15-coordinator@graafwillem.nl
  Laurence Gill Lijncoordinator JO13/14 JO13-coordinator@graafwillem.nl
  Jeffrey Overeem Lijncoordinator JO10/11/12 JO11-coordinator@graafwillem.nl
  Peter Haalboom Lijncoordinator JO08/09 JO9-coordinator@graafwillem.nl
  Roland Munnikhof Meidencoordinator-bovenbouw meidencoordinator-bovenbouw@graafwillem.nl
  Jacob de Vries Meidencoordinator-onderbouw meidencoordinator-onderbouw@graafwillem.nl
  Gerard Houwaard Mini-coördinator Mini-coordinator@graafwillem.nl

  Teambegeleiding

  Het is beleid binnen Graaf Willem dat de begeleiding van teams altijd door minimaal 2 personen wordt gedaan. Een leider (Teammanager) en een coach.

  Leiders

  Leiders zijn absoluut noodzakelijk voor de begeleiding van de teams. Ook bij de teams met een vaste coach. Het is beleid binnen Graaf Willem dat de begeleiding van teams altijd door minimaal 2 personen wordt gedaan. Dat kan zijn een coach samen met een leider. Of 2 leiders. Dat heeft alleen maar voordelen. De leiders zorgen voor kinderen (sociaal), team- en groepsproces (en clubgeest). Is een luisterend oor voor de spelers en de ouders. Zij regelen de eventuele teamuitjes van het team en zorgen voor alle logistieke taken rond het team tijdens het voetbalseizoen. Leiders zijn tevens het aanspreekpunt voor de lijncoördinatoren. We zoeken voor veel teams nog leiders. Meld je svp aan bij de Lijncoördinator van het team dat je wil leiden/managen.

  Coaches

  Coaches zijn verantwoordelijk voor het voetbaltechnische deel van de begeleiding van het team. Zij zijn het aanspreekpunt voor de Hoofd Opleiding (HO). De coach bepaalt (evt. samen met HO) de opstelling en doet de coaching voor, tijdens en na de wedstrijd. Hij heeft contact met de veldtrainer en de HO over het voetballen van het team.

  Tot slot


  We wensen iedereen een lekkere zomer en een fijne vakantie toe en hopen iedereen gezond en wel eind augustus weer terug te zien!

  Thomas FranzM
  Eppe Nieuwenhuis
  Ruslan Aways
  Erik Pijnacker Hordijk