• Het bestuur doet verslag van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van 9 juli.

  Op donderdag 9 juli vond de jaarlijkse ALV plaats. Deze was gepland op veld 1 maar gezien het slechte weer en de (mede daardoor?) matige opkomst, kon de vergadering corona-proof in de tijdelijke accommodatie plaats vinden.

  Het bestuur gaf toelichting op het gevoerde beleid en keek vooruit naar volgend seizoen. Daarover staat elders meer in deze nieuwsbrief. De penningmeester gaf toelichting op de gerealiseerde cijfers, de begroting voor volgend seizoen en specifiek de begroting van de nieuwbouw.

  Na de positieve terugkoppeling van de kascommissie werd het bestuur decharge verleend voor het afgelopen seizoen.

   

  De aanwezige leden stemden in met de voorstellen van het bestuur om in seizoen 2020-2021 inschrijfgeld voor nieuwe leden en een extra contributie voor kinderen in selectieteams (elk € 25,-) te heffen.

  Het bestuur