• De laatste nieuwsbrief voor de vakantie, als afsluiting van een memorabel seizoen.

  Memorabel vanwege de start van de nieuwbouw, waarover verderop in deze nieuwsbrief meer informatie, maar natuurlijk vooral vanwege corona. Dat zorgde ervoor dat de vereniging een paar maanden stil kwam te liggen. Intussen mogen wij weer de velden op en daar geniet iedereen van. Langs deze weg een woord van dank aan iedereen die tijdens deze periode heeft geholpen dat de jeugd ‘corona-proof’ kon trainen!

  Wij zijn blij dat wij erin geslaagd zijn om een geheel nieuw eerste te ‘bouwen’ voor volgend seizoen. In goede samenwerking tussen de nieuwe trainer Jan de Jong Jr. en de vereniging, zijn er ruim voldoende spelers overgekomen naar onze vereniging. Nadat de poule indeling voor komend seizoen vorige week bekend werd gemaakt, werd in de media geschreven “Graaf Willem is de grote onbekend maar op papier zijn zij een sterke outsider”. Ik hoop dat wij die rol kunnen waarmaken.

  Soms krijg ik de vraag waarom het zo belangrijk is om een nieuw eerste elftal te hebben wat meedoet om de prijzen. De uitleg is simpel, het geeft onze jeugd perspectief. Als zij op zaterdag een attractief, jong elftal goed zien voetballen, is dat een prachtig doel om als jonge speler naar toe te werken. Hopelijk blijft de getalenteerde jeugd daardoor voortaan (langer) bij ons voetballen in plaats van hun heil elders te zoeken om daar soms maar één niveau hoger te gaan spelen. Dat willen wij hiermee zien te voorkomen.

  Ook op andere vlakken werd vernieuwd en gebouwd. Denk o.a. aan onze nieuwe site, het schilderen van de huidige kleedkamers en het vernieuwen van het dak. De trainingssetjes voor de meidenteams en natuurlijk de zeer succesvolle stenenactie voor de nieuwbouw.

  Voor komend seizoen zijn de doelstellingen als volgt:

  1. Opleveren nieuwbouw, op tijd, binnen budget en met de afgesproken kwaliteit.
  2. Invulling geven aan het tijdens de ALV gepresenteerde vrijwilligersbeleid. Met de nieuwe slogan “Je mag lid worden. Je hebt als lid het recht om te voetballen en je hebt de plicht om bij te dragen aan Graaf Willem” willen wij dat alle leden op enigerlei wijze een bijdrage leveren aan onze vereniging. Want een vereniging ben je met elkaar!
  3. Het verder uitbouwen van de seniorenselectie met een tweede team en een eerste vrouwenteam op zaterdag.
  4. Invulling nieuwe barcommissie
  5. Groei bij de meiden en senioren, stabilisatie bij de jongens.
  6. Groei sponsoring, inclusief acties voor de sponsors
  7. Verbeteren materiaalbeheer.

  Over elk van deze doelstellingen zou ik het nodige kunnen schrijven, maar ik laat wat over voor begin volgend seizoen. Dan zal ik of een van de andere bestuursleden je graag informeren wat wij met de verschillende doelstellingen voor ogen hebben.

  Ik wens jou en je familie een hele fijne zomervakantie. Rust goed uit en stay safe!

  Remi Smeets
  Voorzitter